ราศีที่มีเกณฑ์โดนเอาเปรียบเรื่องเงินในช่วงนี้

ในช่วงวันที่ 24 – 30 มกราคม 2565 มีราศีที่ต้องระวังเรื่องโดนเอาเปรียบเรื่องเงินในช่วงนี้ ราศีไหนที่ต้องระวังตัวไปอ่านกันได้เลย

คำทำนายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มกราคม 2565

ราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

การเงิน เริ่มต้นระยะทำมาหาได้ ให้คนอื่นมากขึ้น ทั้งจากรัก เสน่หา รับผิดชอบ หรือถูกล่อลวง เอาเปรียบโดยเฉพาะจากการให้คำมั่นสัญญา หรือการลงนามในเอกสารสำคัญใดๆ จึงควรตรวจสอบ พิจารณาให้ละเอียด